Spreekuur DM, COPD, HVZ

Er is een speciaal spreekuur voor mensen met diabetes mellitus, COPD en astma. Dit is er ook voor preventie van hart- en vaatziekten. De spreekuren worden gehouden door de praktijkondersteuner en preventieconsulente in overleg met de huisarts. De consulttijden zijn ruimer gepland zodat er voldoende tijd is voor de begeleiding en voorlichting van mensen.

Patiënten met diabetes mellitus

De controles zijn om de 3 maanden. De suiker wordt gecontroleerd en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden behandeld. Een keer per jaar is er een uitgebreide jaarcontrole. Dan wordt er ook een ecg gemaakt en voetcontrole gedaan. De praktijkondersteuner verwijst naar de oogarts, diëtiste of pedicure.

Patiënten met COPD en astma

De controles zijn 1-2 keer per jaar en bij toename van klachten vaker. Elk jaar wordt er een longfunctie onderzoek gedaan. U krijgt informatie over het gebruik van uw medicatie.

Patiënten met (verhoogde kans op) hart- en vaatziekten

De risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals cholesterol, bloeddruk, roken, gewicht, gezonde voeding, beweging) worden in kaart gebracht en zo nodig behandeld. Elke 3 maanden zal de bloeddruk gecontroleerd worden. Bij de uitgebreide jaarcontrole wordt er bloed nagekeken en een ecg gemaakt.


Contact
  • 0104290919
  • 0104290919